Normaltvis sender vi dig kun én regning med din opgørelse samt en acontoregning, men pga. de nye regler på elmarkedet og dermed nye IT-systemer skal alle energiselskaber sende en slutopgørelse pr. 31/3-2016 til alle kunder fra et gamle system og efterfølgende en acontoregning fra det nye system. Beløbet du skal betale er fuldstændig det samme totalt set, men vi har som alle andre energiselskaber været nødsaget til at omstille systemerne på denne måde.

Nej, beløbet skal betales via det fremsendte girokort.

På grund af energibranchens IT-systemomlægning får alle vores kunder et nyt betalingsmønster. 

Bare rolig - du bliver ikke dobbeltafregnet - det er blot en systemmæssig konsekvens af de nye regler på elmarkedet.

Efter de nye regler på elmarkedet og nye IT-systemer, der trådte i kraft pr. 1. april 2016 har vi flyttet din PBS-aftale med over i vores nye system, og du har derfor fået et nyt aftalenummer. Efter forfaldsdatoen på din opgørelse kan du slette din gamle aftale. Ellers vil dette også ske helt automatisk.

Hvis du ikke bor inden for HEF eller Nord Energis område, skal du aktivt tilmelde dig PBS igen. Hvis du ikke allerede er tilmeldt PBS, kan du gøre det, når du modtager den næste acontoregning.

Efter at have omlagt alle vores IT-systemer har en stor del af vores kunder fået nyt installationsnummer, men for dig som kunde har det ikke nogen betydning - det er blot en systemmæssig ændring. Du kan se at det er den samme installation som tidligere ved at kigge på aftagernummeret. 

Din elregning

undefined

ABONNEMENT, ENERGINORD

Det, du betaler i abonnement for at være kunde hos Energinord.

 

undefined

ABONNEMENT, NETSELSKAB

Det, du betaler til netselskabet – dem, der ejer kablerne, som din el forsynes igennem. Hvilket netselskab du har, afhænger af, hvor i Danmark du bor.

undefined

MarkedsPris

Det, du betaler for dit forbrug i henhold til det el-produkt, du har hos Energinord. 

undefined

TRANSPORTBETALING SAMT PSO-AFGIFT OG ELAFGIFT

Transportbetalingen dækker omkostninger til drift, vedligeholdelse og udbygning af det lokale og overordnede elnet. PSO-afgiften betales til det offentlige selskab Energinet.dk og omfatter de omkostninger, som Energinet.dk ifølge el-loven er forpligtet til at afholde. Elafgiften er en afgift, der betales til Staten.

undefined

BETALINGSGEBYR VIA BETALINGSSERVICE (MOMSFRI)

Det, du betaler for at få din regning betalt via Betalingsservice.

 

 

Du modtager en acontoregning fra os 4 gange om året. Er dit forventede årlige forbrug sat til f.eks. 4.000 kWh, vil hver acontoregning være på 1.000 kWh. Elprisen ændrer sig hele tiden, og du skal derfor være opmærksom på, at beløbet på de 4 acontoregninger varierer fra gang til gang.

Når du flytter, vil du modtage en acontoregning for de afregningsperioder, du kommer til at indgå i.
Her kan du se betalingsmønstrene:

  • Betaling i januar, april, juli og oktober
  • Betaling i februar, maj, august og november
  • Betaling i marts, juni, september og december

Din acontoregning er det forbrug, vi forventer, du får. Et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil dette danne grundlag for vores næste estimat, altså din næste acontoregning. Dit faktiske forbrug vil fremgå i din årsopgørelse. 

En gang om året modtager du et aflæsningsbrev fra os. På baggrund af den aflæsning, du afleverer, laver vi en opgørelse over dit elforbrug i de foregående 12 måneder. 
Når årsopgørelsen foreligger, kan vi se, om du har brugt mere eller mindre strøm i forhold til dine acontoindbetalinger. Det resulterer i, at du enten skal have penge retur, eller vi skal sende en ekstraregning til dig.
Dit tilgodehavende eller din ekstra regning vil automatisk blive inkluderet i den acontoregning, du modtager sammen med årsopgørelsen. 

Hvis dit acontoforbrug afviger meget fra dit faktiske forbrug, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Så kan vi sammen finde frem til dit nye acontoforbrug. Før du ringer til os, vil vi gerne, at du aflæser din elmåler og har tallet ved hånden. Ændringen af dit acontoforbrug træder automatisk i kraft, når du modtager din næste elregning. 

Hvis du har elvarme vil du på din regning kunne se et punkt, der hedder ”reduceret elafgift”. Det skyldes, at alle privatkunder, der bruger elvarme som hovedopvarmningskilde til sin helårsbolig, kan få reduktion i elafgiften af det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. På regningen opkræves hele aconto mængden til reduceret elafgift pris, og herefter fratrækkes den mængde, du skal betale fuld afgift af (’negativt reduceret elafgift’ på regningen), som efterfølgende opkræves til fuld elafgift.  Hvis du har modtaget reduktion i elafgiften, men betingelsen for reduktionen ikke længere er til stede, bedes du kontakte vores Kundeservice. Vi er også klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til din regning.

undefined

 

ACONTO

Det forbrug, vi forventer, du får.
Opkræves pr. kvartal.
 

Eksempel på acontoregning

 

undefined

 

OPGØRELSE

Dit faktiske årlige forbrug. Danner grundlag for
det kommende års acontoregninger.
 

Eksempel på årsopgørelse

 

Din regning fra Energinord kan betales på følgende måder:

  • Via Betalingsservice (PBS)
  • Via girokort, tilsendt med posten. Dette koster et faktureringsgebyr.

Bemærk, at der vil blive pålagt et ekstra gebyr, hvis du betaler din regning manuelt (via bankoverførsel, på vores kontor eller via et ikke fortrykt indbetalingskort.

Hvis du vil undgå gebyret kan du tilmelde dig E-kommunikation på Mit Energinord og få din regning sendt pr. mail til betaling i din netbank.

Hvis du har mistet dit indbetalingskort, kan du i stedet overføre beløbet direkte til Energinords bankkonto hos JYSKE BANK.


Registreringsnummeret er 5059, og kontonummeret er 1066415.


Husk at oplyse dit installationsnummer eller kundenummer i forbindelse med betalingen, så vi og du selv kan være sikker på, at pengene bliver registreret på din konto hos os.


Har du ikke mulighed for selv at overføre beløbet, kan du kontakte vores kundeservice, som kan sende et nyt indbetalingskort til dig.
 

Bliver din elregning ikke betalt til tiden, sender vi automatisk en rykker til dig for manglende betaling. Rykkeren vil være pålagt et rykkergebyr samt morarenter. Hvis du ikke reagerer på de rykkerskrivelser, vi sender til dig, kan det i yderste konsekvens ende med, at dit netselskab må afbryde strømmen til din bolig.


Har du ikke mulighed for at betale din elregning til tiden, og skylder du mere end 10.000 kr. – så kan vi lave en betalingsaftale mod et gebyr.

Første afdrag skal forfalde senest 1 måned efter den oprindelige forfaldsdato
.

En betalingsaftale skal være afviklet senest 2 måneder efter den oprindelige forfaldsdato.NB: Du skal være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at ændre eller forlænge en betalingsaftale, når den først er lavet.


Overholder du ikke betalingsfristen på aftalen, vil du automatisk modtage en rykker fra os. Bliver denne heller ikke betalt, vil den indgåede betalingsaftale bortfalde, og du vil blive opkrævet hele det skyldige beløb.


Det koster et gebyr at oprette en betalingsaftale. Gebyret opkræver vi sammen med første afdrag. Derudover betaler du også renter fra den oprindelige forfaldsdato til indbetalingsdatoen.

 

Har du brug for at betale din regning fra udlandet, kan du benytte følgende oplysninger:

  • IBAN nr. DK 42 50 59 000 10 66 415
  • Swift kode: JYBADKKKDet er ikke muligt at modtage e-indbetalingskort fra Energinord.

Vi afventer, at bankerne får udviklet IT-systemerne, så kunderne får besked via mail, når regningen er modtaget i deres netbank. 
 


 

Det er ikke muligt at modtage din elregning fra Energinord via e-Boks. Den primære årsag hertil er, at efterspørgslen blandt vores kunder ikke har været særlig stor.

Hvis der pludselig opstår en større efterspørgsel, vil vi naturligvis tage sagen op til vurdering igen.

Vi tilbyder vores kunder månedsafregning på acontoregningen. Vælg månedsafregning når du bestiller et produkt eller kontakt Kundeservice på 70 15 16 70, hvis du er nuværende kunde. Månedsafregning koster 10 kr. pr. regning.

FIK-nummer: 83 54 54 53
BS-nummer:  08419736 – delnummer 1
LS-nummer:  46094

Prisen for et årligt abonnement pr. måler gældende pr. 1. januar 2016 er:

150 kr. inkl. moms

Herunder kan du se de elafgifter, der betales til Staten.

Gældende pr. 1. januar 2016
Elafgift 88,50 øre
- heraf minimumsafgift 0,40 øre
   
Reduceret elafgift* 38,30 øre
- heraf minimumsafgift 0,40 øre

 

 

 

 

 

*) Se mere om reduceret elafgift under Elvarme

  Eksklusive moms Inklusive moms            
Slutopgørelse ved flytning eller ekstraordinær opgørelse 65,00 kr. 81,25 kr.  
Ændring af opgørelse med skønnet opgørelse 80,00 kr. 100,00 kr.  
Betalingsgebyr via papirfaktura 40,00 kr. 50,00 kr.  
Betalingsgebyr via OIO 8,00 kr. 10,00 kr.  
Betalingsgebyr, manuel modtagelse af betaling 40,00 kr. 50,00 kr.  
Regningskopi 35,00 kr. 43,75 kr.  
Udbetaling via NemKonto 0,00 kr. -  
Bankoverførsel 100,00 kr. momsfri  
Regningsspecifikation Betalingsservice 8,00 kr. momsfri  
Regningsspecifikation Leverandørservice 8,00 kr. momsfri  
1. Rykker 100,00 kr. momsfri  
2. Rykker 100,00 kr. momsfri  
3. Rykker 100,00 kr. momsfri  
Fogedforretning, udkørende 350,00 kr. 437,50 kr.  
Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning Efter regning               
Genåbning ved forgæves kørsel 400,00 kr. 500,00 kr.  
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg inkl. genoplukning) 800,00 kr. 1.000,00 kr.  
Fjernbetjent afbrydelse inkl. fjernbetjent genoplukning 350,00 kr. 437,50 kr.  
Genåbning jf. "Vilkår for Serviceniveauet mellem netselskab og
elleverandør"
0,00 kr. 0,00 kr.  
Rentesats ved for sen betaling Nationalbankens udlånsrente + 8 %    
Betalingsaftale 100,00 kr. momsfri  
Uretmæssig opsigelse af kontrakt - privat 400,00 kr. 500,00 kr.  
Uretmæssig opsigelse af kontrakt - erhverv Efter aftale                 
Kompensationsgebyr - erhverv 310,00 kr. momsfri  
Gebyr for månedsbetaling 8,00 kr. 10,00 kr.  
Aflæsningsbesøg 240,00 kr. 300,00 kr.  
Rykker for manglende selvaflæsning 70,00 kr. 87,50 kr.  
Skønnet aflæsning 65,00 kr. 81,25 kr.  
Genopsætning af nedtaget måler 550,00 kr. 687,50 kr.  
Nedtagning af måler 575,00 kr. 718,75 kr.  
Målerundersøgelse på stedet 350,00 kr. 437,50 kr.  
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted  Efter regning              
Aconto gebyr ved bestilling af målerundersøgelse 800,00 kr. 1.000,00 kr.  

    

 
Find information om Energinords rentepolitik:

Rentepolitik

Kompensationsgebyret er et gebyr, som bliver opkrævet sammen med rykker 1.

Det betyder, at en erhvervskunde opkræves kompensationsgebyret ved overskridelse af betalingsfristen på den oprindelige acontoregning (rykker 1).

Det gælder store som små, idet det er alle kunder med et CVR-nummer.

 

 Rykker 1  100 kr.  
 Kompensationsgebyr     310 kr. (momsfrit)  
 I alt     410 kr.  

                            
           
Rykker 2 samt det senere rykkerforløb fortsætter uændret for alle – uanset om det er privat eller erhverv.

Hvorfor skal du betale kompensationsgebyr?
Pr. 1. marts 2013 trådte en ny bestemmelse i renteloven (§9a, stk. 3) i kraft. Den giver mulighed for at kreditor må opkræve et kompensationsgebyr på 310 kr. udover allerede gældende gebyrer, hvis den oprindelige betalingsfrist ikke overholdes.

Det er således kun et gebyr, der er gældende, når to erhvervsdrivende handler sammen. Gebyret må ikke opkræves over for private personer.

Gebyret er fastsat af Justitsministeriet, og kreditors krav for kompensationen kan ikke ændres eller udelukkes ved aftale - men kan naturligvis undgås ved rettidig indbetaling.

Elafgift på målepunkter med solcelle eller vind (nettoafregningsgruppe 6):
SKAT har i september 2015 udsendt nye retningslinjer vedrørende beregning af reduceret elvarmeafgift i elopvarmet helårsbolig, der har solcelle eller vindmølle (nettoafregningsgruppe 6).
De nye retningslinjer præciserer, hvordan egenproduktion af elektricitet, der udveksles med elforsyningsnettet, skal indgå i opgørelsen af den mængde elektricitet, der giver ret til reduceret elvarmesats.
Konsekvensen ved de nye retningslinjer er, at den mængde elektricitet, der leveres til elforsyningsnettet, forlods skal modregnes i de 4.000 kWh, der skal betales fuld elafgift af.

Læs SKATs regler her

Eniig Energis standardgebyrer
  Eksklusive moms Inklusive moms
Slutopgørelse ved flytning eller ekstraordinær opgørelse 65,00 kr. 81,25 kr.
Ændring af opgørelse med skønnet opgørelse 80,00 kr. 100,00 kr.
Betalingsgebyr via papirfaktura 40,00 kr. 50,00 kr.
Betalingsgebyr via OIO     8,00 kr. 10,00 kr.
Betalingsgebyr, manuel modtagelse af betaling 40,00 kr. 50,00 kr.
Regningskopi 35,00 kr. 43,75 kr.
Bankoverførsel 100,00 kr. 125,00 kr.
Betalingsgebyr via Betalingsservice og Leverandørservice 8,00 kr. 10,00 kr.
1. rykker 100,00 kr. momsfri
2. rykker 100,00 kr. momsfri
3. rykker 100,00 kr. momsfri
Betalingsaftale 100,00 kr. momsfri
Uretmæssig opsigelse af kontrakt – privat 400,00 kr. 500,00 kr.
Uretmæssig opsigelse af kontrakt – erhverv. Tillægges moms    Individuel + 1.000,00 kr.
Kompensations gebyr – erhverv 310,00 kr. momsfri
Rentesats ved for sen betaling   Nationalbankens udlånsrente + 8 %

  

Gebyrer fra netselskaberne

Eniig Energi opkræver desuden gebyr for nedenstående ydelser. Gebyrerne blive faktureret til os af dit lokale netselskab, og vi sender omkostningen videre til dig uden fortjeneste. Vi kan ikke oplyse om det specifikke beløb, da det afhænger af, hvad dit lokale netselskab opkræver. De enkelte netselskaber kan have andre eller flere godkendte gebyrer, som vi i givet tilfælde vil viderefakturere til dig uden fortjeneste.

Der kan opkræves gebyrer for følgende ydelser:

Aflæsningsbesøg
Rykker for manglende selvaflæsning
Skønnet aflæsning
Fjernbetjent afbrydelse
Fjernbetjent genåbning
Fogedforretning, opstart
Fogedforretning, udkørende. Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.
Genåbning
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)
Genopsætning af nedtaget måler
Nedtagning af måler
Målerundersøgelse på stedet
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
Aconto gebyr ved bestilling af målerundersøgelse
Genåbning ved forgæves kørsel

Er du i tvivl om, hvem dit netselskab er, har Dansk Energi udarbejdet et Danmarks kort med oversigt over alle netselskaberne. Du finder kortet her.