undefined

 

ACONTO

Det forbrug, vi forventer, du får.
Opkræves pr. kvartal.
 

Eksempel på acontoregning

 

undefined

 

OPGØRELSE

Dit faktiske årlige forbrug. Danner grundlag for
det kommende års acontoregninger.
 

Eksempel på årsopgørelse

 

Din elregning

undefined

ABONNEMENT TIL DIT NETSELSKAB

Du betaler et abonnement til netselskabet – dem, der ejer kablerne, som din el forsynes igennem. Hvilket netselskab du har afhænger af, hvor i Danmark du bor.

 

undefined

ABONNEMENT TIL ENERGINORD

Det, du betaler for det elprodukt, du har valgt fra Energinord. Har du ikke taget et aktivt valg, vil dit elprodukt hedde BasisEl. Nedenfor kan du få et overblik over vores elprodukter.

undefined

TRANSPORTBETALING

Transportbetalingen dækker omkostninger til drift, vedligeholdelse og udbygning af det lokale og overordnede elnet i Jylland/Fyn.undefined

OFFENTLIG GEBYR NET

Dækker udgiften til de opgaver, som Energinet.dk ifølge Elloven er forpligtet til at varetage på områder som f.eks. forskning, forsyningssikkerhed og udvikling af miljøvenlig el. Du kan finde flere oplysninger på www.energinet.dk.undefined

OFFENTLIG GEBYR HANDEL

Gebyr til det offentlige selskab Energinet.dk, der er ansvarlig for den overordnede forsyningssikkerhed i Danmark.

undefined

ELAFGIFT 

Elafgiften er en afgift, der betales til Staten.

undefined

MINIMUMSAFGIFT

En afgift, EU opkræver af alle virksomheder.

Du modtager en acontoregning fra os 4 gange om året. Er dit forventede årlige forbrug sat til f.eks. 4.000 kWh, vil hver acontoregning være på 1.000 kWh. Elprisen ændrer sig hele tiden, og du skal derfor være opmærksom på, at beløbet på de 4 acontoregninger varierer fra gang til gang.

Når du flytter, vil du modtage en acontoregning for de afregningsperioder, du kommer til at indgå i.
Her kan du se betalingsmønstrene:

  • Betaling i januar, april, juli og oktober
  • Betaling i februar, maj, august og november
  • Betaling i marts, juni, september og december

Din acontoregning er det forbrug, vi forventer, du får. Et estimat, vi laver på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug. Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil dette danne grundlag for vores næste estimat, altså din næste acontoregning. Dit faktiske forbrug vil fremgå i din årsopgørelse. 

En gang om året modtager du et aflæsningsbrev fra os. På baggrund af den aflæsning, du afleverer, laver vi en opgørelse over dit elforbrug i de foregående 12 måneder.
Når årsopgørelsen foreligger, kan vi se, om du har brugt mere eller mindre strøm i forhold til dine acontoindbetalinger. Det resulterer i, at du enten skal have penge retur, eller vi skal sende en ekstraregning til dig.
Dit tilgodehavende eller din ekstra regning vil automatisk blive inkluderet i den acontoregning, du modtager sammen med årsopgørelsen. 

Hvis dit acontoforbrug afviger meget fra dit faktiske forbrug, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Så kan vi sammen finde frem til dit nye acontoforbrug. Før du ringer til os, vil vi gerne, at du aflæser din elmåler og har tallet ved hånden. Ændringen af dit acontoforbrug træder automatisk i kraft, når du modtager din næste elregning. 

Din regning fra Energinord kan betales på følgende måder:

  • Via Betalingsservice (PBS)
  • Via girokort, tilsendt med posten. Dette koster et faktureringsgebyr.

Bemærk, at der vil blive pålagt et ekstra gebyr, hvis du betaler din regning manuelt (via bankoverførsel, på vores kontor eller via et ikke fortrykt indbetalingskort.

Hvis du har mistet dit indbetalingskort, kan du i stedet overføre beløbet direkte til Energinords bankkonto hos JYSKE BANK.


Registreringsnummeret er 5059, og kontonummeret er 1066415.


Husk at oplyse dit installationsnummer eller kundenummer i forbindelse med betalingen, så vi og du selv kan være sikker på, at pengene bliver registreret på din konto hos os.


Har du ikke mulighed for selv at overføre beløbet, kan du kontakte vores kundeservice, som kan sende et nyt indbetalingskort til dig.
 

Bliver din elregning ikke betalt til tiden, sender vi automatisk en rykker til dig for manglende betaling. Rykkeren vil være pålagt et rykkergebyr samt morarenter. Hvis du ikke reagerer på de rykkerskrivelser, vi sender til dig, kan det i yderste konsekvens ende med, at dit netselskab må afbryde strømmen til din bolig.


Har du ikke mulighed for at betale din elregning til tiden, er det vigtigt, du kontakter os – så kan vi lave en betalingsaftale mod et gebyr. På den måde undgår du, at vi sender flere rykkere. En betalingsaftale er en aftale om at afdrage det totale skyldige beløb i flere rater, inden næste acontoregning udsendes.


Første afdrag skal forfalde senest 1 måned efter den oprindelige forfaldsdato
.

En betalingsaftale skal være afviklet senest 2 måneder efter den oprindelige forfaldsdato.NB: Du skal være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at ændre eller forlænge en betalingsaftale, når den først er lavet.


Overholder du ikke betalingsfristen på aftalen, vil du automatisk modtage en rykker fra os. Bliver denne heller ikke betalt, vil den indgåede betalingsaftale bortfalde, og du vil blive opkrævet hele det skyldige beløb.


Det koster et gebyr at oprette en betalingsaftale. Gebyret opkræver vi sammen med første afdrag. Derudover betaler du også renter fra den oprindelige forfaldsdato til indbetalingsdatoen.

 

Har du brug for at betale din regning fra udlandet, kan du benytte følgende oplysninger:

  • IBAN nr. DK 42 50 59 000 10 66 415
  • Swift kode: JYBADKKKDet er ikke muligt at modtage e-indbetalingskort fra Energinord.

Vi afventer, at bankerne får udviklet IT-systemerne, så kunderne får besked via mail, når regningen er modtaget i deres netbank. 
 


 

Det er ikke muligt at modtage din elregning fra Energinord via e-Boks. Den primære årsag hertil er, at efterspørgslen blandt vores kunder ikke har været særlig stor.

Hvis der pludselig opstår en større efterspørgsel, vil vi naturligvis tage sagen op til vurdering igen.

Prisen for et årligt abonnement pr. måler gældende pr. 1. januar 2015 er:

150 kr. inkl. moms

Herunder kan du se de elafgifter, der betales til Staten.

Gældende pr. 1. januar 2015
Elafgift 87,80 øre
- heraf minimumsafgift 0,40 øre
   
Reduceret elafgift* 38,00 øre
- heraf minimumsafgift 0,40 øre

 

 

 

 

 

*) Se mere om reduceret elafgift under Elvarme

  Eksklusive moms Inklusive moms
Slutopgørelse ved flytning 65,00 kr. 81,25 kr.
Ændring af skønnet opgørelse 80,00 kr. 100,00 kr.
Betalingsgebyr via papirfaktura 40,00 kr. 50,00 kr.
Betalingsgebyr via OIO 8,00 kr. 10,00 kr.
Betalingsgebyr, manuel modtagelse af betaling 40,00 kr. 50,00 kr.
Regningskopi 35,00 kr. 43,75 kr.
Udbetaling via PBS, LS og NemKonto 0,00 kr. -
Check/bankoverførsel 100,00 kr. momsfri
Betalingsgebyr via Betalingsservice 8,00 kr. momsfri
Betalingsgebyr via Leverandørservice 8,00 kr. momsfri
1. Rykker 100,00 kr. momsfri
2. Rykker 100,00 kr. momsfri
Rentesats ved for sen betaling Nationalbankens udlånsrente + 8 %
Betalingsaftale 100,00 kr. momsfri
Uretmæssig opsigelse af kontrakt 400,00 kr. 500,00 kr.

 

Udover ovenviste gebyrer har de to netselskaber, der tilsammen udgør Energinord, hver især en individuel gebyroversigt, som du kan finde nedenfor. Her finder du også information om Energinord rentepolitik.

HEF

Nord Energi

Rentepolitik