E-faktura

Formatet på E-faktura er ændret ved lov, der trådte i kraft pr. 01.12.2011. Fremadrettet er det EU-standarden OIOUBL, der er den gældende.

I praksis betyder dette, at offentlige myndigheder modtager to filer i dette format. Filerne er henholdsvis en standardregning samt en ekstra specifikation vedrørende forsyningssektoren.

Vi arbejder løbende på at tilføre flere oplysninger i de nye elektroniske filer.

Som et supplement er det fortsat muligt at se regninger ved at logge ind på 'Mit Energi Nord' med Kundenummer og Internetkode. Sidstnævnte fremgår af elregningen.

Log ind på 'Mit Energi Nord